FrieslandCampina introduceert drankenkartons met hernieuwbare PE

Tussen juni 2015 en eind 2016 zullen de drankenkartons die FrieslandCampina in Nederland op de markt brengt verder worden verduurzaamd. Voor de coating en de sluiting van de pakken wordt hernieuwbare (bio-based) PE ingekocht, gemaakt op basis van biomassa in plaats van de huidige fossiele grondstof (nafta uit aardolie). Hiermee stimuleert FrieslandCampina de duurzame productie van hernieuwbaar plastic. De transitie naar een hernieuwbare drankenkarton geldt in de 1ste fase voor drankenkartons voor verse zuivel.

Continue verduurzaming van de keten

FrieslandCampina behoort met een omzet van ruim € 11 mld. tot de top 10 van grote zuivelondernemingen in de wereld. De onderneming biedt werk aan zo’n 22.000 medewerkers en is actief in 32 landen. De ruim 19.000 leden-melkhouders zijn via de coöperatie de eigenaren van Koninklijke FrieslandCampina N.V.

Duurzame ontwikkeling is geïntegreerd in de missie van FrieslandCampina “Nourishing by Nature”: Betere voeding voor de wereld, goede inkomsten voor onze boeren, nu en in de toekomst.

In de daarop gebaseerde strategie Route 2020 staat klimaatneutrale groei centraal. Door de gehele keten worden verduurzamingsinitiatieven genomen, gericht op verlaging van de milieudruk, verhoging van de circulariteit en minder gebruik van schaarse grond- en hulpstoffen
De verduurzaming van verpakkingen speelt hierin een belangrijke rol. Voor de Nederlandse markt is de aanpak gericht op:

 • Reduce : verminderen van materiaalgebruik, emissies en voedselverspilling
 • Remove: verwijderen van schadelijke stoffen en vervangen van materiaal met een hoge milieudruk
 • Recycle: “design for recyclability”, toepassing van gerecycled materiaal
 • Renew: van eindige naar hernieuwbare grondstoffen

Onze Drankenkartons kennen een continue lijn van verdergaande verduurzaming:

 • Sinds de 70er jaren is het “melkpak” in stappen meer dan 20% lichter geworden (reduce).
 • Sinds 2011 worden alle pakken gemaakt van FSC-gecertificeerd karton (renew).
 • Voorjaar 2015 werd de eerste stap gezet in de ontwikkeling van hernieuwbare PE (renew).
 • Sinds september 2015 hebben de verpakkingen van yoghurt en desserts speciale vouwlijnen waardoor ze beter te legen zijn en voedselverspilling wordt tegengegaan (remove).

Hernieuwbare PE: hoe het werktfsc

De wijze waarop hernieuwbare PE in onze drankenkartons wordt toegepast is een voorbeeld van ketensamenwerking.

 • FrieslandCampina investeert in een equivalent van het totale biomassavolume dat nodig is voor de productie van de 2e generatie hernieuwbare PE voor de coating en sluiting van al haar drankenkartons voor verse zuivel. Door de investering van FrieslandCampina wordt door SABIC het equivalent aan biomassa ingekocht, dat nodig is voor de productie van de 2e generatie hernieuwbare PE voor de coating en sluiting van al de drankenkartons voor verse zuivel van FrieslandCampina.
 • SABIC gebruikt dit biomassavolume om een deel van de huidige fossiele grondstof te vervangen in het productieproces voor PE en PP. Op basis van een ISCC PLUS-gecertificeerde Mass Balance chain of custody wordt een equivalente hoeveelheid hernieuwbare PE en PP geproduceerd naast de fossiele PE en PP.
 • Elopak verwerkt de gecertificeerde hernieuwbare PE in de drankenkartons van FrieslandCampina.

De gekozen Mass Balance constructie heeft twee belangrijke voordelen. Het garandeert dat de specificaties van de verpakking ongewijzigd blijven en daarmee de verwerkbaarheid maar ook de recycleerbaarheid van de verpakking. Daarnaast helpt deze wijze van werken de opschaalbaarheid zodat de transitie in de keten sneller tot stand komt. Om deze reden heeft FrieslandCampina ook afgezien van exclusiviteit en alle marktpartijen opgeroepen mee te doen met de transitie van fossiele naar hernieuwbare plastics in drankenkartons.

fc2

 
fc3

Berndt Kodden, Managing Director van FrieslandCampina Branded NL overhandigt het symbolische eerste pak aan Jacqueline Cramer, voormalig Minister van VROM.

Deel deze pagina