FrieslandCampina gaat in de komende 1,5 jaar een nieuw drankenkarton met hernieuwbare PE introduceren, te beginnen met dagverse melk en karnemelk van Campina in juni 2015. Voor de productie van de dop en de coating wordt bij Sabic gecertificeerd polyethyleen ingekocht. Sabic garandeert dat men voor iedere dop en coating een equivalente hoeveelheid PE produceert op basis van hernieuwbare en duurzame grondstoffen. Het karton in het pak was al hernieuwbaar, met de nieuwe coating en dop is dit nu het meest duurzame pak. De CO2-footprint van dit nieuwe melkpak is 20% lager dan voorheen. Dit is een primeur op de Nederlandse markt.

De hernieuwbare polyethyleen wordt gemaakt van gecertificeerd organisch restmateriaal. Een bewuste keuze van FrieslandCampina en Elopak omdat hierdoor een nuttige toepassing ontstaat voor afvalstromen. De keten vanaf de producent van het restmateriaal via Sabic tot en met Elopak is ISCC PLUS* gecertificeerd. Dit sluit aan op het maatschappelijk verantwoord beleid van FrieslandCampina waarin het realiseren van efficiente en duurzame productieketens een van de pijlers is.

FrieslandCampina en Elopak voelen zich als marktleiders in drankenkartons voor zuivel verantwoordelijk voor het continu milieubewust innoveren. Met deze innovatie willen zij de standaard in de markt zetten en het aandeel hernieuwbare polyethyleen in drankenkartons aanmerkelijk laten groeien.