“De ledenbedrijven en NRK kozen in 2000 voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Sindsdien zijn vele stappen gezet naar wat wij nu ‘de circulaire economie’ noemen. Maar, we zijn er nog lang niet (zie de Kansenkaart 2030). We streven naar de inzet van veel meer biomassa in de productie van kunststof producten. Producten die aan steeds meer en hogere kwaliteitseisen van klanten moeten en kunnen voldoen. Daarom is het Groencertificaat zo waardevol: het waarborgt de inzet van biomassa in hoogwaardiger producten waardoor tevreden gebruikers bijdragen aan behoud van grondstoffen en verlaging van CO2 uitstoot.”

Deel deze pagina