Sandwichpanelen met een groen randje

Duurzaamheid is voor het bedrijfsleven en de industrie in toenemende mate een doorslaggevende factor bij aankoopbeslissingen. Ecologische verantwoordelijkheid, efficiënt grondstoffengebruik, het zuinig omgaan met fossiele bronnen als olie en gas en het verlagen van de uitstoot van broeikasgas gaan hand in hand met commercieel succes.
Voor FALK Bouwsystemen in Ede, is het verantwoord omgaan met hulpbronnen en een actieve bijdrage leveren aan duurzaamheid een uitgangspunt bij het ondernemen. Zo waarborgt de onderneming zorg voor een goed milieumanagement met haar ISO 140001 certificering. Daarnaast werkt FALK samen met partners in de keten om een zo duurzaam mogelijk paneel te maken. Via Stroomversnelling – het netwerk van bouwondernemingen, corporaties, gemeentes en andere bedrijven – kan FALK met haar sandwichisolatiepanelen meewerken aan Nul op de meter-woningrenovaties en het energieneutraal opleveren van nieuwbouwwoningen. Ook is FALK lid van ‘Duurzaam Gebouwd’ , een platform voor de bouw- en vastgoedsector gericht op samenwerking en kennisdeling dat zich o.a. ten doel heeft gesteld om de CO2-uitstoot te verminderen.

Biomass balance sandwichpanelen voor terugdringen CO2-uitstoot

FALKBouwsystemen is in de kern een producent van sandwichpanelen. Een sandwichpaneel bestaat uit twee buitenlagen van staal met een isolerende kern van isolatieschuim (PUR of PIR). In nauwe samenwerking met leveranciers heeft FALK een doorbraak weten te realiseren in de duurzaamheid van dit isolatieschuim zonder in te leveren op de kwaliteit van de panelen. Zo ging FALK in gesprek met BASF om het reguliere polyurethaanproduct Elastopir® van BASF – dat het basisbestanddeel vormt voor isolatieschuim – te vervangen door een vergelijkbaar product op basis van biomass balance. De aanschaf van biomass balance producten zorgt ervoor dat in de waardeketen het gebruik van fossiele grondstoffen afneemt en er bijgedragen wordt aan CO2-reductie. BASF wist te garanderen dat voor het duurzamere polyurethaanproduct de hernieuwbare grondstoffenstroom tijdens productie voldoende was om het biomass balance-certificaat te krijgen

Interesse in markt voor duurzaam sandwichpaneel Fibon®

FALK bracht het duurzame sandwichpaneel met biomass balance-Elastopir® begin 2017 op de markt onder de merknaam Fibon®. Architecten die zich bezighouden met BREEAM certificering en woningbouwcorporaties hebben interesse getoond voor de duurzame sandwichpanelen. Ook het samenwerkingsverband Stroomversnelling kijkt naar mogelijkheden om de biomass balance panelen in te zetten voor gevelisolatie bij het renoveren en energieneutraal maken van vooroorlogse woningen.

Biomass balance methode: hoe werkt het?

BASF ontwikkelde de biomass balance methode om in de waardeketen een duurzamere productie te realiseren en zo bij te dragen aan het resultaat van klanten en een impuls te geven aan innovatie. BASF helpt haar klanten zo innovatieve duurzame producten te lanceren en nieuwe marktkansen te benutten.

Voor de productie van chemische basisproducten wordt in de naftakraker (steamcracker) van BASF zowel gebruik gemaakt van hernieuwbare grondstoffen (zoals biogas of bionafta) als van fossiele grondstoffen. In daarop volgende toegepaste productieprocessen wordt het aandeel hernieuwbare grondstoffen rekenkundig aan de desbetreffende producten toegekend volgens een methode die gecertificeerd is door de Duitse keurings- en certificeringsinstantie TÜV SÜD. Het aandeel duurzame grondstoffen kan daarbij uiteenlopen van 25 tot 100 procent, al naargelang de wensen van de klant, maar de productkenmerken en kwaliteit komen altijd volledig overeen met die van het volledig fossiele equivalent.

Meer informatie is te vinden op basf.com/biomassbalance.

Deel deze pagina