Kwaliteitscriteria voor certificeringsschema’s

Voor certificering is het van belang dat onafhankelijk aangetoond en gemonitord wordt dat een producent of verwerker van biomassa voldoet aan de duurzaamheidscriteria. En dat hij een kwalitatief goede administratie bijhoudt van de in- en uitgaande biomassa bevattende stromen.

De laatste jaren is het aantal certificeringsschema’s voor biomassa sterk toegenomen. De Green Deal Groencertificaten hecht er waarde aan dat deze certificeringsschema’s aan strikte kwaliteitscriteria voldoen. Deze criteria hebben betrekking op:

  • het management van certificeringsschema’s (transparantie, financiering, klachtenprocedure)
  • kwaliteitseisen aan inspecteurs (onafhankelijkheid, competenties, accreditatie en monitoring)
  • auditing procedures (frequentie, type audits, sancties)
  • procedures voor multi-site producenten
  • chain of custody (eisen aan bedrijven, transfer van informatie)

Zie hier voor het volledige overzicht van kwaliteitscriteria.

Deel deze pagina