Wat zijn groencertificaten?

De groencertificaten zijn een waarborg dat biomassa die als grondstof wordt ingezet voor de productie van geheel of gedeeltelijk op biomassa gebaseerde hernieuwbare producten op ecologisch en sociaal duurzame wijze wordt geproduceerd en verwerkt.

De green deal heeft minimum eisen gesteld aan de duurzaamheid van biomassa en aan transparantie bij handel en verwerking van biomassa door de hele keten heen. Bedrijven kunnen door gebruik te maken van door de green deal erkende certificeringsschema’s aantonen dat er naleving plaatsvindt van deze duurzaamheidscriteria en onafhankelijk controle is op het aandeel biomassa in een half- of eindproduct. Alleen die certificeringsschema’s voor biomassa worden door de green deal erkend, die minimaal de door de green deal geformuleerde duurzaamheidscriteria hanteren en die bovendien voldoen aan een set van kwaliteitseisen voor de certificeringsschema’s zelf. Zowel de duurzaamheidscriteria voor de biomassa als de kwaliteitscriteria zijn tot stand gekomen in een multi-stakeholderdialoog samen met het Duitse INRO-initiatief.

Groencertficaten omvatten géén volledige levens cyclus analyse.

Deel deze pagina