Op producten kunnen claims staan. Een claim is een bewezen bewering over de eigenschap van een product. Bij het gebruik van biomassa als grondstof voor chemische producten en kunststoffen kan onderscheid gemaakt worden tussen business to business communicatie en een claim die op het eindproduct staat dat door de consument gekocht wordt.

Business to business

In de meeste gevallen zal het certificeringsschema dat gebruikt wordt eisen bevatten over de informatie en claim die gecommuniceerd mag worden. Deze eisen hangen over het algemeen af van de gehanteerde chain of custody.

Claim op consumentenproduct

De eindproducent van het product is de schakel in de keten die niet altijd zelf gecertificeerd zal zijn. De eindproducent kan bijvoorbeeld een voedingsmiddelenproducent zijn die een kunststof verpakking inkoopt bij een bedrijf dat gecertificeerd is voor het produceren van een verpakking op basis van biomassa. De eisen van het certificeringsschema gelden dan niet meer voor deze producent. Toch hecht de Green Deal Groencertificaten groot belang aan uniforme communicatie richting consumenten. Daarom hanteert de Green Deal Groencertificaten onderstaande richtlijn voor het hanteren van claims.

Type Chain of custody Claim
100% biobased identity preserved, physical segregation biobased product
deels biobased massabalans, allocatie %-gebaseerd x % biobased (gerelateerd aan fysiek %)
deels biobased massabalans, allocatie rekenkundig en niet gerelateerd aan meetbaar % biobased procesclaim: bijdrage aan vervanging niet-hernieuwbare grondstoffen door hernieuwbare en duurzame grondstoffen
alleen certificaat book & claim procesclaim: bijdrage aan de productie van duurzame, hernieuwbare grondstoffen

Deel deze pagina