Wat is een chain of custody?

Een chain of custody is een betrouwbaar opvolgsysteem van gecertificeerde biomassa stromen, stap voor stap, van de teelt van het gewas tot aan het eindproduct. Een chain of custody heeft betrekking op een gesloten keten, wat betekent dat elke schakel dient te beschikken over een Chain of Custody-certificaat (en jaarlijks gecontroleerd wordt door een onafhankelijke certificatie-instelling).

Er zijn meerdere typen chain of custody. Ieder type beschrijft of en hoe een hoeveelheid hernieuwbare grondstof gemengd mag worden:

  • met hernieuwbare grondstof van een andere producent
  • met fossiele grondstof.

Voor producten die volledig uit gecertificeerde biomassa bestaan zijn er twee typen chain of custody:

1. identity-preservedIdentity preserved is het strengste type chain of custody. De gecertificeerde grondstoffen mogen niet gemengd worden met gecertificeerde grondstoffen van een andere producent en evenmin met andere hernieuwbare of fossiele grondstoffen. Op deze manier weet de afnemer/consument precies op welke boerderij of plantage de biomassa is verbouwd. Nadeel is dat dit type chain of custody aanzienlijke inspanningen vergt van bedrijven in de supply chain. Zij moeten de gecertificeerde biomassa strikt scheiden van andere grondstoffen (ook tijdens transport en opslag).

2. physical-segregationPhysical segregation maakt het mogelijk om gecertificeerde biomassa van meerdere producenten te betrekken en te combineren. Het eindproduct dient echter altijd uit 100% gecertificeerde biomassa te bestaan. In de hele supply keten dient de gecertificeerde biomassa fysiek gescheiden te worden van niet gecertificeerde biomassa.

Voor de productie van chemische producten en kunststoffen worden vaak meerdere grondstoffen en hulpstoffen gebruikt. Wanneer een deel van deze grond- en hulpstoffen niet uit gecertificeerde biomassa bestaat, zal het eindproduct slechts tot een bepaald percentage uit hernieuwbare grondstoffen bestaan. Voor dit type producten bestaan ook twee typen chain of custody:

book-and-claimIn het book & claim model is de handel in fysieke biomassa ontkoppeld van de handel in duurzaamheidscertificaten. Dit systeem is enigszins vergelijkbaar met de handel in hernieuwbare energiecertificaten, waarbij de ‘hernieuwbare claim’ ontkoppeld is van de fysieke elektriciteit die aan een bepaalde plek in het net wordt geleverd.

3. mass balance

In het massabalans model mogen partijen biomassa met verschillende duurzaamheidskarakteristieken fysiek worden gemengd, terwijl het systeem borgt dat ze administratief gescheiden blijven. Oftewel:

  • De administratieve scheiding zorgt ervoor dat het volume biomassa dat aan het eind van de keten als duurzaam wordt aangemerkt, overeenkomt met het volume gecertificeerd materiaal dat aan de keten is toegevoegd, daarbij rekening houden met eventuele conversiefactoren (bij bewerkingen e.d.);
  • Bij transacties tussen partijen zijn fysieke biomassa en duurzaamheidsinformatie altijd gekoppeld. Handel in duurzaamheidsinformatie zonder gelijktijdige handel in biomassa is niet mogelijk
  • Iedere partij in de keten houdt bij hoeveel biomassa met specifieke duurzaamheidskenmerken hij koopt en verkoopt, waarbij nooit meer gecertificeerde biomassa verkocht mag worden dan is ingekocht (rekening houdend met relevante conversiefactoren);
  • Duurzaamheidskenmerken van partijen biomassa mogen niet worden gemiddeld, maar moeten administratief gescheiden blijven.

Het type chain of custody bepaalt welke claim uiteindelijk bij het product wordt geleverd.

Deel deze pagina