Duurzame biogrondstoffen voor toepassingen in chemische producten en kunststoffen

De vraag naar producten op basis van hernieuwbare grondstoffen stijgt. Dit sluit aan bij de bredere ontwikkeling richting een circulaire economie. Maar hoe garandeer je dat deze chemische producten en kunststoffen ook daadwerkelijk uit hernieuwbare grondstoffen zijn gemaakt die op duurzame wijze worden geproduceerd en verwerkt? Dat vraagt om heldere criteria. Daarnaast zijn de productketens van chemische producten en kunststoffen lang en kennen vele schakels. Voor de productie van chemische producten en kunststoffen worden in de diverse processtappen meerdere grondstoffen en halfproducten verwerkt tot soms complexe eindproducten. Hoe valt gecertificeerde biomassa in de keten dan nog te traceren en welke productclaim is te hanteren?

De partners in de Green Deal Groencertificaten hebben op basis hiervan een methode ontwikkeld waarmee bedrijven in de productieketen kunnen aantonen dat zij op transparante wijze duurzame biomassa verwerken. Afnemers kunnen erop vertrouwen dat deze kunststoffen en chemische producten bijdragen aan de duurzame transitie van fossiele naar hernieuwbare grondstoffen.

Deze Green Deal wordt o.a. mogelijk gemaakt door