“De VNCI heeft recent in haar streefbeeld 2030 opnieuw haar ambitie uit de Routekaart chemie 2030 bevestigd om in 2030 15% hernieuwbare grondstoffen te gebruiken. Hiervoor moet nog veel gebeuren op het gebied van technologie ontwikkeling en ondersteunend beleid. Met deze green deal werkt de VNCI samen met de andere deelnemers aan een van de randvoorwaarden om in het verduurzamen van grondstoffengebruik in de chemie een belangrijke stap te zetten.”

 

Deel deze pagina